27  PNI  large

PERLUKAH NEGARA ISLAM


Rp 75.000,-

 

Order Now

Code :

Description

PERLUKAH NEGARA ISLAM.
Serial Ke-27
Diskusi Tasawuf Modern
Agus Mustofa
272 Halaman
ISBN : 978-979-1070-29-4
 

Menurut anda, manakah negara Islam yang paling Islami, Arab Saudi, Iran, Iraq, Mesir, Sudan, Maroko, Afganistan, Yordania, Pakistan, Malaysia, ataukah Brunei Darussalam ?
Mana pula Negara Islam klasik yang paling Islami ? Bani Umayyah, Bani Abbasyiah ataukah zaman Khulafaur Rosyidin ?
Lantas, bagaimanakah di zaman Rosulullah masih hidup? Benarkah beliau pernah membangun negara Islam sebagai negara Agama? Ataukah membangun negara bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama agama yang hidup berdampingan secara damai ?
Jadi, bagaimanakah mestinya bentuk dan penerapan negara Islam? Mencontoh negara Islam modern, negara Islam klasik, zaman khulafaurrosyidin, ataukah zaman Rasulullah?

Atau, karena bingung, anda malah bertanya, Perlukah Negara Islam? temukan jawabannya di buku ini.

 
 
Kunjungi juga Agus Mustofa e-Library di :
 
 
 
Info 
Citra 081.235.042.043
 
 
 
~ Salam ~
PADMA Press

 

love it, share it!

google